modernizacjaroku.pl

Prace licencjackie administracja

Prace licencjackie z administracji powinny skupiać się na tematyce polityki wewnętrznej poszczególnych regionów Polski oraz Unii Europejskiej. Takie teksty powinny liczyć około 40 stron i nie muszą wcale stanowić nowego ujęcia problemu badawczego. Praca licencjacka powinna opisywać i syntezować dany problem w oparciu o dostępne źródła.

Jednak, by taka praca powstała, konieczne jest zdefiniowanie tematu, który chcemy zgłębiać, a następnie stworzenie konspektu, a wreszcie zdobycie odpowiedniej literatury. Ukończony tekst trzeba potem sprawdzić pod kątem formalnym i merytorycznym. Na każdym z tych etapów pomoc specjalistów jest niezwykle istotna.

Jak powinny być skonstruowane prace licencjackie z administracji?

Niezależnie od tego, czy jest to nasza pierwsza poważna praca naukowa, czy jesteśmy już na dalszym etapie kształcenia - tego typu rozprawy powinny zawsze zawierać kilka stałych elementów kompozycyjnych, których należy przestrzegać. Są to:


Twój Redaktor
Skrytka pocztowa 220
30-960 Kraków
tel. 733 223 358